EKSPEDYCJE

Bardzo różne ekspedycje które zrealizowałem wymagały nierzadko wdrożenia specjalnych procedur bezpieczeństwa i bardzo specjalistycznych treningów. Obecnie chętnie dzielę się swoim doświadczeniem i zdobytymi umiejętnościami ze wszystkimi chętnymi. Dla osób które marzą o bezpiecznym realizowaniu własnych podróży organizuję szkolenia, dla młodzieży szkolnej, studentów i osób ciekawych świata prelekcje podróżnicze, a dla wszystkich chętnych warsztaty które w praktyczny sposób łączą umiejętności podróżnicze z codziennym bezpieczeństwem. Zarówno szkolenia, prelekcje jak i warsztaty wpisują się w szeroko pojętą edukację i sprzyjają poprawie bezpieczeństwa.

Poniżej znajdują się niektóre ze zrealizowanych przeze mnie projektów.

Konsultuje także wyprawy

Tego typu tematykę poruszam również publikując w różnego rodzaju czasopismach podróżniczych i periodykach specjalistycznych. Biorę też udział w wielu imprezach turystycznych na terenie całego kraju. Moje podróże i teksty poradnikowe można znaleźć na wielu portalach internetowych o tematyce podróżniczej.