Kampire Dior 7168 m n.p.m.

2007 Kampire Dior

Ekspedycja do Pakistanu na Kampire Dior to kwintesencja ekspedycji wysokogórskich. Jak pisał Jerzy Wala „Kapmire Dior 7168m n.p.m. rozdziela górne piętra lodowców Batura Glacier po wschodniej i Karambar Glacier po zachodniej. Dodając że ze szczytu rozchodzą się ważne granie ku południowi i północy, trzeba uznać Kampire Dior za centralny punkt w całym, Karakorum Zachodnim. Jest on najwcześniej zdobytym tu siedmiotysięcznikiem, bo już w 1975 roku. Wejście dokonane zostało z Lodowca Karambar i nie zostało dotąd powtórzone.” Jednocześnie Kampire Dior jest najdalej położonym od osiedli ludzkich szczytem. Nie widać go z żadnych, nawet najbardziej wysuniętych w góry pastwisk. Długo też przypuszczano że lokalna nazwa Kampire Dior nie jest związana z żadnym szczytem i jest nazwą związaną z lokalną legendą. W latach 60 XX wieku okazało się że szczyt jednak istnieje, chociaż jest bardzo trudno dostępny. Celem ekspedycji było drugie wejście na Kampire Dior, niestety, nie udało się.


Zainteresowany prelekcjami z wyprawy?